Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo

Dân trí UBND TP Đà Nẵng có văn bản về việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách nghèo theo chuẩn thành phố, hộ đặc biệt nghèo không còn sức lao động, hộ gia đình là dân tộc Cơ Tu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ cho mỗi hộ 1 bộ đầu thu DVB-T2, ăng-ten thu, và chỉ được hỗ trợ 1 lần, thực hiện trong năm 2015.

Các hộ thuộc diện được hỗ trợ đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV trong thời gian triển khai hỗ trợ; có đơn đề nghị nhận hỗ trợ đầu thu DVB-T2 gửi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, với cam kết không bán, cho, tặng đầu thu truyền hình số mặt đất được hỗ trợ.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc mua sắm, hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng được hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố theo đúng quy định; phối hợp với UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai phân phối đầu thu truyền hình số mặt đất (kể cả đối tượng do Trung ương hỗ trợ) trên địa bàn thành phố.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp UBND các quận, huyện Đài truyền thanh địa phương được giao kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ đầu thu DVB-T2 đúng đối tượng, thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình đến người dân trên địa bàn.

Khánh Hồng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *